Prijava · Registracija
 1. 1001 : 83
  16 em plus     16 em minus
  1002 : 83
  1001 : 84

  iju!

  Izrazito rečita rečca. Kako te nije sramota? Pa, ja sam fina!

  - Blajv?
  - Iju!