Prijava · Registracija
 1. 999 : 82
  16 em plus     16 em minus
  1000 : 82
  999 : 83

  iju!

  Izrazito rečita rečca. Kako te nije sramota? Pa, ja sam fina!

  - Blajv?
  - Iju!