Prijava
   

inferioran

svako kada ga stavimo u odnos naspram mene

Komentari