Prijava
   

Inferiorni komparativ

Paradoksalna situacija u jeziku kada se pridjevi označeni komparativom (2. stepenom poređenja) odnose na niži stepen nekog svojstva od pridjeva označenih pozitivom (1. stepenom poređenja).

Viša škola < Visoka škola
Jači vjetar < Jak vjetar
Luđi čovjek < Lud čovjek
Slađa kafa < Slatka kafa
Skuplji telefon < Skup telefon