Prijava
   

ješan i pišan

Kapacitetna osoba koja je u stanju da pojede pola praseta uz adekvatnu količinu špricera.