Prijava
   

"Jesi ga izbrisao iz raje?"

Pitanje vašeg sagovornika, koje slijedi nakon što mu saopštite da ste u svađi sa nekom osobom.