Prijava
   

Jogurt

Semena tečnost.

- Mama šta radite to? Zašto se krevet trese?

- Ništa sine... Ovaj, ja i tata nameštali nešto krevet...

- A šta ti je to na licu?

- Jogurt sine, jogurt. Pili smo jogurt.

Komentari