Prijava
   

Još nešto ?

Pitanje koje mi uvijek postavi kasirka u supermarketu, nakon što mi izvuče račun za cijela kolica.

Pa da sam htio, uzeo bih. A kada bi, igrom slučaja, rekao da mi treba još jedna glavica luka, sigurno bi ona otišla po nju...