Prijava
   

K

-Skraćeno od OK(Okay).
Jedini termin u žargonu koji se ne može prevesti na šatro jezik.

Komentari