Prijava
   

Kamerman

Postaje poznat samo po imenu i prezimenu, iako ga nikad nećemo videti na TV-u.