Prijava
   

Kao muško dete zvečku...

Izraz "razbiti kao muško dete zvečku" označava potpuno uništenje bez nekog posebnog razloga i potrebe. Takođe može da se upotrebi i za naglašavanje neverovatnog uspeha u nekom poslu ili poduhvatu. Poznata je sklonost dece muškog pola da rasturaju i uništavaju igračke, da li od besa ili potrebe "da vide kako to radi".

Jednom prilikom kada sam došao kod prijatelja u posetu, samo što sam ušao u dnevnu sobu, zatekao sam njihovog, tada 13-mesečnog sina, kako sedi na tepihu i lupa zvečkom po podu uz povike:

-BAAAA, BAAAA, BRFFFFFF...

Zvečka je stradala u roku od 5 minuta. Tada mi je metafora postala potpuno jasna.