Prijava
   

Karantinirati se

Prekinuti kontakt sa spoljnim svetom. Potpuno otuđenje.

A: Ej, pa gde si ti, nisam te video dva meseca? Ni na četu te nema. Šta je s tobom?
B: Mani, ćale me karantinirao. Kaže, razbaštiniće me ako ne položim mehaniku.