Prijava
   

Kipster

Blejač batica, u potpunosti statičan, izrazom lica pokušava da uveri svet da je misterizno harizmatičan. Bilo da stoji u redu za 'leb i mleko, bilo da čeka trolu ili da je na nekom hepeningu, on samo stoji postojano kano gastoski lav na avlijskoj porti. On je tu, centar svog malog hipsterverzuma, zvezda najsjajnija, ljubi ga majka. Unikat iz serijske proizvodnje modernih gluvatora koji umesto krmače u parkiću drži ajfon u ruci i tripuje da je novi Če.

Festival 2K18

Komentari

Malčice usiljeno, ali kvalitetno

трипује да је нови Че.

Jedan je Če...