Prijava
   

ko je sad majke mu ga spalim

Pokazni primer ispravne upotrebe dativa imenice majka.
Zavisno od tumačenja - može značiti da neko namerava opštiti sa vašom majkom.
Manje zastupljeno tumačenje nihilističko-kiničke škole šumadijskih filozofa je da vam sagovornik poručuje da ste zapravo usvojeni, jer vaša majka ima pogrešan reproduktivni organ.

Komentari