Prijava
   

Ko promaja

Borilački stil.

- Buraz, mani da se kačiš sa njim, video sam ga već u tuči, on bije ko promaja.
- A kako to ko promaja, a šta mi može, gle kolko sam veći od njega.
- Pa baš tako, potceniš ga, misliš neće ništa da ti bude, a lik godinama trenira MMA i samo u glavu bije.