Prijava
   

Koju ubode zmija ta guštera i ne primeti

Moto devojaka sa nižim moralom.