Prijava
   

Kolegijalnost

Kada "24 sata" obiđu ceo amfiteatar, a da niko ne upiše ni jedno slovo u ukrštene reči.