Prijava
   

kolišni

Upitna riječ u srpskom jeziku koja je neka vrsta aberacije, jer u sebi sadrži i pitanje "Koliki" i odgovor "jako malen".

Englezi bi to vjerovatno nazvali "self-answering question word".

Izleglo se pile...
- Vidi ga kolišno je...

*
Drugi primjer koji se odnosi na veličinu određenog organa prepuštam vašoj mašti...

Komentari

Šta je tačno aberacija u ovom kontekstu?
Inače plus.

Više tautologija u kojoj su sklopljene dvije riječi (stopljenice) koje same sebe objašnjavaju. Redudantno je (zalihosno).
Aberacija je zastranjenje; možda u smislu da nije logično da se postavlja pitanje koje u sebi sadrži odgovor, a da nije retoričko pitanje (Vidi ga kolišno je, zar ne?).

aberacija, nešto kao devijacija, odstupanje od norme