Prijava
   

Kom' si kom-ša

Pitanje koje komšija postavlja svom susedu, koji je imao burno provedenu prethodnu noć, u tendeciji da sazna koju je ovaj to budžio (budžiti).

U: Kom' si kom-šá'?
L: Onoj Ljubici sa 5. sprata.
U: Ooo šmele! I kako je bilo?
L: A, kom si kom sa!