Prijava
   

komponovanje

Često, uzaludno protraćeno vreme uz komp(a).