Prijava
   

Konformizam

Najčešće oboljenje balkanskih naroda.

Komentari