Prijava
   

Konjverzacija

Njištanje između konja

Konj Travis: NJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Konj Beli: NJIIII NJIIII