Prijava
  1.    

    KPJ

    Prvo vas asocira na Komunističku partiju Jugoslavije. Jel da?

    Međutim ta tri slova su postulati osnovnog kriterija po kom radi cenzura.

    U Vukovom rečniku naći ćete originalne narodne izraze, a u ostalima potražiti pod - penis, vagina , sex.