Prijava
  1.    

    Kratka sa mlijekom

    Malena, ali sa sisom veličine omanjeg mlijeko-preradjivačkog postrojenja.

    pjevaljka Mina Kostić.