Prijava
   

Kratka sa mlijekom

Malena, ali sa sisom veličine omanjeg mlijeko-preradjivačkog postrojenja.

pjevaljka Mina Kostić.

Komentari