Prijava
   

Kvo

Reč koja znači šta, a vrlo često je koriste stari ljudi iz Timočke krajine.

Stojanke, kvo ima za jedenje?