Prijava
   

Laprdan

Brbljivac, palamudin, serator...
Osoba koja povremen rad mozga nadoknađuje prekovremenim radom jezika.

Komentari