Prijava
   

Laže čim zine

Opis onoga koji ne laže samo kada spava.