Prijava
   

Ljakan

Osoba koja priča kroz nos i čiji govor prate napućene usne.
Može da priča o molekularnoj biologiji, bruto nacionalnom dohotku drevne Mikene, ili pak drži predavanje o lepoti postimpresionizma, isti neće izbeći da ga dožive kao klasičnog predstavnika agrarnih predela. Tu količinu seljakluka koja dopire sa njegove donje polovine face jednostavno ne mogu sprati ni obrazovanje, ni novac, ni to što je vido pola sveta.