Prijava
   

Lokator

Predmet nepoznatog izgleda i malo poznate funkcije kojeg su se svi useravali za vreme bombardovanja.
Predmet je očigledno bio mikroskopskih dimenzija pošto je ugrađivan u proteze, baterije i ostale svakodnevne stvari, pa se upotreba istih nije preporučivala.

1. april 1999.

-Mama, mama, našao sam lokator u dvorištu!!
-GDE GDE GDE!?!? BEŽI OD NJEGA, BACI GA PREKO OGRADE!!! Čekaj, otkud znaš...
-Aprililili.
-E sad ću da ti !%#)=$&!
-O-oh.