Prijava
   

Lokator

Za vreme rata sa NATO skoro svi su čuli priču o famoznim "lokatorima" koji su navodno bacani po našoj zemlji. To su navodno bile meteo-sonde koje su radile na princip GPS sistema a pružale su izvesne podatke NATO agresorima!

Marko: Dobar dan komšija, šta gledaš kroy taj dvogled? Što će ti ta puška?
Mita: A bre komšija čuo sam da NATO ima svoje lokatore ovde u selu, pa sam izašao malo niz plot da osmotrim situaciju.
Marko: A pa komšija sad sam video dva lokatora!
Mita: Di komšija?
Marko: A eno ih dole pred Nidžinim ducanom, sad sam sedeo s njima!
Mita: U bre komšija, pa šta si ti radio sa njima? Šta ce oni pred Nidžinom kafanom?
Marko: Eno ih na klupi gule dva Jagodinca!