Prijava
   

Maestro za klavijaturom

Glavna zvezda "izpodšatre" i neophodan začin svake vrste narodnih veselja... On ne samo da je nadri-muzičar već i peva, u pauzi između numera čita male oglase i želje i pozdrave, degustira pečenje, pridržava mladi dekolte, a kada je van scene očitava strujomere ili se bavi nekim drugim društveno-korisnim delatnostima... Fizički obično podseća na ostarelog bacača diska (ili klade) sa cvidžama, dok se za njegovu fruzuru brine frizerski salon "Dejvis"... Tu je i kožna jakna koja ga podseća na njegovu burnu adolescensku dark/rock prošlost... Uz njega je neizbežna pederuša oko struka, a dok pušta matrucu a pevaljka pegla, nađe se koji minut da se sve to zalije sa jedno par litara špricera jer "I oni umetnici imaju dušu"...

...zaaavooooleeeoooooo jaaaaAAaaaa.... ii sada,sada jedna,edna mala,ala napomena,ena... mole,ole se deca,eca da ne igraju lopte,opte oko šatre,atre... dižu prašinu,ašinu i sve ode,ode, na pečenje,enje... ii ovom prilikom,ilikom... želeo bih,ih da se izvinem,inem kuvaricama,ama u kuhinji,inji što kuvaju,uvaju kafu,afu... koje nisu,isu mogle,ogle da ture,ure džezvu,ezvu jer je zbog,og bas gitare,are iskakao,akao osigurač,gurač na maloj,aloj ringli,ingli na šporetu,oretu... idemo,idemo dalje,alje...

Komentari

Ahahaha tek pri kraju provalih da je ovo reverb na zvucnicima. To te izvadilo. +

@aurora072 hahahah... upravo to... kako se ne setih_???