Prijava
   

Mahanje kameri na sportskim priredbama

Obavezno je na velikim sportskim priredbama onda kada se prepoznamo na velikom video bimu, mahanje je samo jedna od radnji, kojoj po nepisanom pravilu prethode sledece:
1. Smaranje na tribini, zveranje naokolo i slucajan pogled na veliki video bim i prepoznavanje sebe samog...
2. Ispustanje neartikulisanih glasova, povlacenje i cimanje ortaka kraj sebe i upiranje prstom na video bim, kao i na kameru zasluznu za neocekivanu slavu.