Prijava
   

Majka sa bebom za govornicom EU skupštine

Ona daje podršku svim mamama da ne posustanu sa karijerom dok su trudne, rađaju, doje, povijaju, kupaju i gaje svoje bebe.
Lepo.

Prosečna Srpkinja sa bebom od mesec dana neće raditi jo 11 meseci ako je zaposlena.

Ako odabere da radi dok joj je dete tako malo (tj. za vreme porodiljskog bolovanja) to znači :
-ima svitu koja brine o celoj kući, bebi...ostaloj deci ili
-ima mamu ili svekrvu koja to radi umesto nje
-to radi njen muž
ili nije nijedno od navedenog nego ona nije normalna.
(Broj roditeljstvu posvećenih i istovremeno poslovno ultrasposobnih žena je minimalan, zanemariću ga)

Za bebu to znači da treba da se privikne da će njenoj mami biti na drugom (ili nekom nižem) mestu jer je karijera najbitinija na svetu. Ili radi kod privatnika pa nema izbora.

A ako mama ne radi.....

Komentari

Ili majka mora da radi jer nema drugog načina da izdržava to dete/decu :(
+

Kako su to lepo spojili u Americi, srpsku i EU mamu, tamo sa porođajnog stola hitaš na posao da ne bi izgubio isti. + i omiljeno.

Sve to je samo posljedica hroničnog nedostatka solidarnosti među ljudima. Ko danas prećuti nepravdu počinjenu nad svojim prijateljem, kolegom, poznanikom, komšijom ili potpuno nepoznatim čovjekom, kad-tad će dočekati da će i njemu biti ugroženo neko prirodno pravo, a neće biti nikog da se s njim solidariše. I svi su uvijek sami.

ili radi kod privatnika pa nema izbora :)

Mikelo90, dodala sam tvoj komentar. Hvala.