Prijava
   

Majstor manipulacije

Onaj ko u liniji manjeg otpora pronađe svoju tačku oslonca.

Komentari

Stanem u zavetrinu, upalim pljugu...