Prijava
   

Mala mana

Skoro da i nije mana nego zamalo vrlina.

Malo pije, a voli malo i da ukrade.