Prijava
   

Materija ili ideja

Dilema koju su savremeni filozofi otklonili zaključiviši da je materijalno, za njih, idealno.

Komentari