Prijava
   

Matkati

Navlačiti, dozivati, uvek u nekoj negativnoj konotaciji, u upotebi na jugu

- More matkam ga da dođe, da mu ja pokažem, al slaba fajda!