Prijava
   

Mazi ga k'o siroma' telu

Izraz koji objašnjava enormno veliku količinu posvećene pažnje nekome ili nečemu.
U prošlosti je siromašnim seljacima tele koje hrane da bi ga prodali bilo jedini veći izvor prihoda, pa mu je, razumljivo, posvećivana ogromna pažnja i prema njemu se ophodilo s'ljubavlju.

-OOO, kupio si novi mob, daj da vidim, šta ti je to?
-Brate, iPhone 4, aaa?
-Ooooo, da častiš, daj mi ga malo.
-Ne mogu brate, nov je, pazim da se ne ogrebe, padne, čukne, razbije, pokvari. Evo ti iz moje ruke.
-E jadniče, maziš ga k'o siroma telu! Ne treba mi ni iz tvoje ruke.