Prijava
   

Medecinska sestra

U moje selo sinonim za bludnicu i devojku bez ikakvog morala.

- Ovaj naš Milisav se izgleda bukari s' onu Milojku što radi u kafanu.
- Ako slatka Perso, ako. Bolje nego da ti dovede neku medecinsku sestru u kuću.
- Jeste Mileva slatka. One i sas doktori i sas bolesnici i oni što dolazu u posetu...

Komentari

kad budete da pričate o "medicinski brat" onda će tvoje selo da napreduje $)