Prijava
   

Medicinska etika

To je ono čime se doktor brani na sudu kada je optužen zbog mita.

Nažalost ovo je imaginarna situacija pošto u Srbiji nikoga ne hapse zbog mita, bar ne ako ste u vladajućoj stranci...

Komentari

Tako nešto više i ne postoji kao predmet na Med. Faku. I ranije je bilo sprdnja bar sudeći po onome kod koga se to polagalo.