Prijava
   

Međe

Ono što se ZAISTA nalazi među javom i međ' snom.

Komentari

E, ova je izistinski filozofska.