Prijava
   

Meriti vreme

Vreme se može meriti na osnovu izuzetno preciznih ponavljanja koja se dešavaju u našem okruženju.

- Stiglo nam nešto...
- Nešto? U Srbiji ceo sistem kasni osim računa koji dolaze na kućnu adresu. Nekada su pristizale razglednice i novogodišnje čestitke a sada ovo preteće pismo. Nešto najtačnije na ovim prostorima, mogu vreme meriti po njima.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Opet si se usmrdeo? Mogu sat da navijem, prdiš na svakih pet minuta.

Komentari

Dao sam +, ali ako je naslov "meriti vreme", nikako telo defke ne započinješ sa "vreme se može meriti".

Meni je bitno da si dao +. Ubrizgaj mi + u venu.