Prijava
 1.    

  metan, etan, propan, butan,

  pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan...
  Brojanje do 10 kada se igraju žmurke u Pančevu.
  Što je najbolje ne mora da se žmuri.

 2.    

  metan, etan, propan, butan,

  Prva cetiri ugljovodonika iz grupe alkana. U mojoj skoli su oznacavali nesto drugo.

  Metan, etan, propan, butan - hemicarka orangutan!

 3.    

  Metan, etan, propan, butan...

  Odgovor malog Pančevca na pitanje da nabroji osnovne elemente vazduha.