Prijava
   

Metar i...

Izraz koji sa svojim nastavkom obično podrugljivo iskazuje nizak rast neke osobe.

Metar i želja da poraste.
Metar i šumska jagodica.
Metar i žilet...

Komentari

...Higsov bozon +++

Metar i zgažena pogačica. sPlu!

Metar i metar ako neko ima dva metra. +