Prijava
   

Metnuti

Postići gol.

- "Uuu, brate, samo da im "metnemo" drugi i završili smo posao!!!"

Komentari

Ili koš.
Može i "staviti".

RD, mož' šta 'oćeš :-))
Nisam hteo da širim priču.