Prijava
   

mindžament

Sposobnost upravljanja (kontrole), a sve u cilju sticanja određenih pogodnosti. aka Sponzoruša