Prijava
   

Minglovati

Biser terminologije posleratne novoronđenčadi u Vojvodini. Naime, ići na šac-turu, bećariti se, ići u habanje.

Iako je poznavanje engleskog u naših baaba bilo oskudno (Cigla u zidu, Oko od tigra, Dim na vodi, a i to su pitali Mireta što otiš'o u Australiju), najverovatnije je da izraz potiče od engl. to mingle (kretati se kroz već formirane društvene skupove sa namerom socijalizacije).

Čika Boba: Čerez čega se opet dezodorišete, idete da šiljite u prazno?
Mi: Ne čika Bobo, idemo samo malo na bilijar.
Čika Boba: Jebem vam rotkvice, znam ja, idete da minglujete, samo ne znam koja bi dileja to večito izfinansirala, veeliki ste mi pa migani...

Komentari

Hahaha, primer je dobar, a i psovka - jebem vam rotkvice. Moram ovo da pocnem da koristim!