Prijava
   

Minirati čas

Postaviti bombu u školu.

Komentari

Postaviti, postaviti.

+

Lep glagol a profe? :) lahva koleze

Или лажно дојавити :))
++

У школу а јеа +