Prijava
   

Mirko Cvetkovic

Čovek, koji je izuzetno zadužio Srbiju.

100 miliona $ ovde, 100 miliona EUR onde...

Komentari

Na kraju će nas da prodaju u belo roblje ili će sve da nas pobiju i povadiće nam organe +

+ ali ipak je u pitanju jedan oveći, timski rad.

Timski ćemo i da vraćamo (mi iz drugog tima).