Prijava
   

Mirko Cvetkovic

Koštunica u kvaru.
Plus ručna kočnica.

Komentari

Smesno je bilo koga stavljati ispod Kostunice, pa makar to bio i kilavi Cvetkovic!